Opinnäytetyöt

Onko sinulla gradu, diplomityö tai ammattiopiston tai ammattikorkeakoulun lopputyö tai muu opinnäytetyö loppusuoralla?

Teetä työllesi oikoluku tai kielentarkistus, niin työsi hyväksyntä tai hyvä arvosana ei jää ainakaan kielivirheistä kiinni.

Ammattilaisena löydän kirjoittajan opinnäytetyöstä niin kielivirheet kuin muut suuret ja pienetkin seikat, joilla tekstin ymmärrettävyyttä ja jouhevuutta voidaan parantaa.

Olen tehnyt kielentarkistuksia suurelle joukolle graduja, diplomitöitä, väitöskirjoja ja muita opinnäytetöitä. Olen myös itse kirjoittanut kolme opinnäytetyötä, mitä kautta tieteellisen kirjoittamisen prosessi ja kirjoittamistapa ovat tulleet minulle tutuiksi.

 

Opinnäytetyön oikoluku

Opinnäytetyön oikoluku on lähinnä virheiden korjausta. Tämä vaihtoehto voi olla paras, jos on todella kiire eli jos työn palautuspäivä on jo lähellä.

Oikoluku sopii myös tilanteeseen, jossa arvioimme, että työlle ei välttämättä tarvitse tehdä muuta. Joskus opinnäytetyöt ovat kieleltään jo niin laadukkaita, että laajempi kielentarkistus ei välttämättä kannata.

Pyydä tarjous opinnäytetyön oikoluvusta!

 

Opinnäytetyön kielentarkistus

Opinnäytetyön kielentarkistus taas on laajempi tarkistus, jossa muokkaan myös esim. tekstin lauserakennetta ja…

Kielenhuollon ammattilaisena pystyn antamaan jo tarjousvaiheessa arvion siitä, onko opinnäytetyölle syytä tehdä kielentarkistus. Tämän huomaa esim. siitä, että virkkeet ovat erittäin pitkiä, mikä voi vaikeuttaa tekstin ymmärtämistä.

Kielentarkistus voi olla paikallaan myös, jos tekstin kappalerakenne on heikko. Kappaleet voivat olla liian pitkiä tai epäsuhtaisia tai alkavat ja päättyvät epäjohdonmukaisesti.

Pyydä tarjous opinnäytetyön kielentarkistuksesta!

Lisätietoja oikoluvun ja kielentarkistuksen eroista löydät täältä.

 

Hinnoittelu

Sanakaarella ei ole töille kiinteää hinnoittelua. Jokainen teksti arvioidaan erikseen sen mukaan, miten paljon niissä on työstettävää.

Tässä esimerkkejä toteutuneiden töiden hinnoista:

Pro gradu -työ, 75 sivua:
Oikoluku 150 euroa

Ylemmän AMK:n opinnäytetyö, 134 sivua:
Oikoluku 139 euroa

Ylemmän AMK:n opinnäytetyö, 70 sivua
Kielentarkistus 140 euroa

Jo näistä esimerkeistä näet, että hinta ei määräydy vain pituuden mukaan.

Kysy lisää tai lähetä teksti arvioitavaksi sähköpostitse osoitteeseen info(at)sanakaaari.fi (korvaa (at) @-merkillä) tai tarjouspyyntölomakkeella.