Opinnäytetöiden kielenhuolto

Onko sinulla gradu, diplomityö tai muu opinnäytetyö loppusuoralla? Oikoluku tai kielentarkistus voi parantaa tekstisi ymmärrettävyyttä ja jouhevuutta ja vaikuttaa sitä kautta työsi arvosanaan jopa merkittävästi. Meillä on vankkaa omakohtaista kokemusta tieteellisestä kirjoittamisesta ja opinnäytetöiden kielenhuollosta.

Opinnäytetyön oikoluku

Opinnäytetyön oikoluku on lähinnä virheiden korjausta. Tämä vaihtoehto voi olla paras, jos on todella kiire eli jos työn palautuspäivä on jo lähellä. Oikoluku sopii myös tilanteeseen, jossa arvioimme, että työlle ei välttämättä tarvitse tehdä muuta. Joskus opinnäytetyöt ovat kieleltään jo niin laadukkaita, että laajempi kielentarkistus ei välttämättä kannata. Pyydä tarjous opinnäytetyön oikoluvusta!

Opinnäytetyön kielentarkistus

Opinnäytetyön kielentarkistus taas on laajempi tarkistus, jossa muokkaan myös esim. tekstin lauserakennetta ja kappalerakennetta. Kielenhuollon ammattilaisena pystyn antamaan jo tarjousvaiheessa arvion siitä, onko opinnäytetyölle syytä tehdä kielentarkistus. Tämän huomaa esim. siitä, että virkkeet ovat erittäin pitkiä, mikä voi vaikeuttaa tekstin ymmärtämistä. Kielentarkistus voi olla paikallaan myös, jos tekstin kappalerakenne on heikko. Kappaleet voivat olla liian pitkiä tai epäsuhtaisia tai alkavat ja päättyvät epäjohdonmukaisesti. Pyydä tarjous opinnäytetyön kielentarkistuksesta! Lisätietoja oikoluvun ja kielentarkistuksen eroista löydät täältä.

Hinnoittelu

Sanakaarella ei ole töille kiinteää hinnoittelua. Jokainen teksti arvioidaan erikseen sen mukaan, miten paljon niissä on työstettävää.

Tässä esimerkkejä toteutuneiden töiden hinnoista:

  • Pro gradu -työ, 75 sivua: oikoluku 150 euroa
  • Ylemmän AMK:n opinnäytetyö, 134 sivua: oikoluku 139 euroa
  • Ylemmän AMK:n opinnäytetyö, 70 sivua: kielentarkistus 140 euroa

Jo näistä esimerkeistä näet, että hinta ei määräydy vain pituuden mukaan. Kysy lisää tai lähetä teksti arvioitavaksi sähköpostitse osoitteeseen info(at)sanakaari.fi (korvaa (at) @-merkillä) tai tarjouspyyntölomakkeella.